Projecten

Opdrachtgever

Diensten

Procesarchitectuur en -management Inventarisatie Stakeholdersanalyse Begeleiding visie Omgevingsmanagement

bidbook-steinerbos

SIECKER ADVIES & MANAGEMENT wil de toekomst van Steinerbos naar een hoger plan tillen, door de drie P’s toe te passen, People, Planet, Profit. Een samenspel creëren tussen de inwoners van Stein en de bezoekers van het park, zeker oog hebben voor de mooie omgeving en bestaansrecht voor de komende generaties.Het park vrij toegankelijk houden voor de omwonenden van september tot mei. Splitsing tussen zwembad en park. Kosten- en bateninventarisatie om het zwembad kwalitatief geschikt te maken aan de voorwaarden die een veilig en modern zwembad nodig heeft.