Nieuws

Ben jij al bekend met de abcd-methode

Iedereen wil in een hechte en veerkrachtige wijk wonen. Veel bewonersinitiatieven werken aan community building. De ABCD-methode (Asset Based Community Development) is een aanpak voor het versterken van de buurt. Er wordt gekeken naar de sterktes van de wijk en de bewoners. Goed voorbeeld doet goed volgen. Wanneer er een aantal mensen de kar trekken (sleutelfiguren), zijn er steeds meer buurtbewoners bereid om mee te werken. Samen dragen ze de wijk (denk bijvoorbeeld aan een buurtwachtapp).

SIECKER ADVIES & MANAGEMENT staat voor een samenspel tussen Mensen, Leven en Ruimte ofwel People, Planet, Profit*. 

In de wereld van duurzaamheid staan de drie P’s voorop. Op een fatsoenlijke manier omgaan met mensen (veiligheid, eerlijke voorlichting, afspraken naleven). Zo zuinig mogelijk omgaan met grondstoffen en energie door organisatorische of technische maatregelen of door gedragsverandering. Het is belangrijk om na te denken over duurzame verdienmodellen om te zorgen dat je ook naar de toekomst toe als burger en als samenleving bestaansrecht hebt.

SIECKER ADVIES & MANAGEMENTzorgt voor draagvlak, commitment, zowel op korte en lange termijn. Contact met de burger van grof naar fijn, eerst aandacht, luisteren naar wat er speelt, vervolgens door informeren de bewustwording versterken. Dit alles resulteert in maatschappelijk verbonden zijn en tot actiebereidheid.

Belangrijk om de ABCD methode te laten slagen, is de betrokkenheid en de participatie van de burger te bevorderen. Kort gezegd, SIECKER ADVIES & MANAGEMENT werkt met de drie B’s: Bekend - Bewust - Bereid.

*Bron: John Elkington, ‘Cannibals with forks’, boek 1997