Over Siecker Advies & Management

Één duidelijke visie mensen leven ruimte

Marco Siecker (1970) van oorsprong jurist (Universiteit Maastricht /Antwerpen). Door cursussen en trainingen op het gebied van communicatie, leefbaarheid, participatie, integrale gebiedsontwikkeling en omgeving met bijbehorend proces- en contractmanagement, gespecialiseerd in maatschappelijk gevoelige projecten. Onder meer op het vlak van bevolkingskrimp, burgerparticipatie, leefbaarheid, integrale ruimtelijke ontwikkeling en planologie. 

Zowel voor gemeenten, Provincie Limburg, ARCADIS werkzaam geweest en sinds 2014 eigenaar/directeur van SIECKER ADVIES & MANAGEMENT.

Wij zetten in, op strategisch, tactisch en operationeel niveau door advisering, stroomlijning en begeleiding om (her)ontwikkelingsplannen en businesscases te laten slagen. Verder kunnen wij als moderator bij informatieavonden of als gastspreker bij inspiratiesessies optreden en zijn vaak bij congressen en netwerkbijeenkomsten te vinden. 

Partners

Kantoor