Nieuws

Marco Siecker: 10 jaar ondernemer met een menselijke benadering

Begin maart heb ik een ontmoeting met Marco Siecker. Marco is deze maand tien jaar zelfstandig ondernemer en ik ben geïnteresseerd naar zijn verhaal. Hoewel het gesprek digitaal plaatsvindt, is de sfeer meteen goed. De juiste toon zetten is wat Marco, als echt mensen-mens, bijzonder goed afgaat. Het zorgt ervoor dat hij zijn werk als adviseur voor maatschappelijke organisaties, particulieren, bedrijven en de overheid op een onderscheidende manier vormgeeft. In dit interview blikken we terug op zijn ondernemersjaren en lees je meer over Marco’s plannen voor de komende 10 jaar.

Lees Meer

Integrale aanpak van Siecker Advies en Management zorgt voor groen licht verbindingsweg Oirschot

Vanaf 2019 is Siecker Management en Advies, namens de gemeente Oirschot, betrokken bij de reconstructie van de Kempenweg (fase 1) en de realisatie van een nieuwe verbindingsweg (fase 2). Nu de eerste fase afgerond is kan het startsein worden gegeven voor de nieuwe verbindingsweg, zodra de laatste hobbels genomen zijn. “Zo spannend is dat toch niet, Marco?”, denk je nu misschien. Niet voor jou: wel voor de mensen die er wonen en werken. Voor hen was de Kempenweg zelfs een zéér spannende weg geworden!

Lees Meer

Extra water in de Peel door project Peelkanalen

De waterschappen Limburg en Aa en Maas hebben de afgelopen jaren groot onderhoud aan de peelkanalen uitgevoerd. Hierdoor kunnen de Peelkanalen het extra water ontvangen en verdelen over het hele achterland. Het werk bestond onder andere uit het baggeren van de kanalen, versterken van de kades en vervangen van stuwen die het water verdelen.

Lees Meer

Ben jij al bekend met de abcd-methode

Veel bewonersinitiatieven werken eraan. Het bouwen aan een hechte en veerkrachtige wijkgemeenschap. En community building (de Engelse term) is hot! De ABCD-methode (Asset Based Community Development) is een – van oorsprong Amerikaanse – aanpak voor het versterken van wijken.

Lees Meer

Kunstproject Aurora van start

Op zondag 4 juli werd er bij de Auroraflat in Heerlen een officieel begin gemaakt met het aanbrengen van de grootste mural van Europa. De buitenkant van het appartementencomplex wordt de komende maanden onder handen genomen door kunstenaarsgroep BoaMistura, die er samen met de bewoners één groot kunstwerk van gaat maken.

Lees Meer