Projecten

Opdrachtgever

Diensten

Organisatieadvies Implementeren Structureren Burgerparticipatie Communicatie

Bureau Burgerkracht!

SIECKER ADVIES & MANAGEMENT heeft begin 2015 op verzoek van de gemeentesecretaris van de gemeente Valkenburg aan de Geul een belangrijke rol gespeeld in de procesbegeleiding om burgerparticipatie te verankeren in de gemeentelijke organisatie. Van raads- tot ambtelijk niveau. Door juiste coördinatie, organisatie en methodisch werken ‘van binnen naar buiten' en van 'buiten naar binnen’, had elke ‘deelnemer’ een eigen procesverantwoordelijkheid. 

SIECKER ADVIES & MANAGEMENT als één aanspreekpunt voor zowel intern als extern en dus een beter overzicht van de actuele stand van zaken. 

Bureau Burgerkracht! heeft een zichtbare scharnierfunctie. Door middel van drie pilots is ervaring opgedaan op het gebied van veiligheid, het sociale domein (sociale kaart) en het buitengebied. De kaders voor zelfsturing en burgerkracht worden steeds opnieuw bekeken om zo aan te sluiten op de ontwikkelingen in de kernen. 

De gemeenteraad heeft Bureau Burgerkracht! actief opgenomen in de strategische agenda en in haar begroting. Zowel de gelden ter stimulering van burgerkrachtprocessen als burgerkrachtprojecten maken structureel onderdeel uit van een preventieve en samenhangende aanpak.