Projecten

Opdrachtgever

Diensten

Programmamangement Procescoördinatie Projectvoorbereiding Verkenning Haalbaarheid

Procescoördinatie Mobiliteit Oirschot

Oirschot, monumentaal, ondernemend en groen, daar voelt de MENS zich thuis. Met deze ambitie kijkt de gemeente. Daarom is het in de toekomst belangrijk om verbonden te blijven met de regio. Het programma ‘Oirschot Blijvend Verbonden’ bestaat uit een programma van mobiliteitsprojecten. Deze projecten zorgen er samen voor dat Oirschot via alle toegangswegen bereikbaar blijft voor autoverkeer en fietsers.

Deze projecten zijn:

  • Groene corridor
  • Langzaamverkeersbrug Moorland
  • Wegeninfrastructuur omgeving Eindhoven-Noordwest, Best en Oirschot
  • Verbindingsweg Oirschot
  • Verbreding A58
  • Reconstructie N395

SIECKER ADVIES & MANAGEMENT zorgt voor de procescoördinatie van de projecten Verbreding A58, Reconstructie N395 en de Verbindingsweg Kempenweg-Eindhovensedijk Oirschot. Ook de fietsinfrastructuur, waaronder de snelfietsroute F58 Tilburg-Eindhoven, behoort tot dit programma.