Nieuws

Marco Siecker: 10 jaar ondernemer met een menselijke benadering

Wie is Marco Siecker?

Marco Siecker (54) is getrouwd en samen met zijn partner heeft hij drie kinderen en zijn ze oma en opa van twee prachtige kleinkinderen. Marco is jurist staats- en bestuursrecht en eigenaar van 'Siecker Advies & Management'. Het bedrijf werd op 3 maart 2014 opgericht

“Dialoog leidt tot actieve participatie. Dat zorgt ervoor dat projecten breed worden gedragen.” Marco Siecker

Wat doet Siecker Advies & Management?

Het adviesbureau is een aanspreekpunt voor burgers, burgergroeperingen en initiatiefnemers, bedrijven, ondernemers, maatschappelijke groeperingen en onderwijs, maar ook voor overheden en semi-overheidspartijen. Marco richt zich op de begeleiding van gebiedsprocessen, het voeren van gebiedsregie en het omgevingsmanagement voor diverse projecten in de verkennende, planvoorbereidende en uitvoeringsfase.

Een reorganisatie deed Marco in 2014 besluiten om voor zichzelf te beginnen: "Als projectleider bij een landelijk adviesbureau op het gebied van ruimte en milieu had ik veel ervaring opgedaan. Via mijn netwerk kreeg ik direct de eerste opdrachten binnen. Met mijn eerste klant heb ik zelfs lang samengewerkt."Kernwaarden worden pay-off

Ik ben nieuwsgierig naar wat Marco drijft en wat hij écht belangrijk vindt in zijn zakelijke en privéleven. Marco beantwoordt mijn vraag: “Samenhang en harmonie zijn belangrijk voor mij en ik ben een echt ‘mensen-mens’. Ik verken graag nieuwe terreinen en mogelijkheden. Die karaktertrek maakt dat ik goed ben in het bedenken en realiseren van innovatieve concepten. In mijn werk streef ik naar een integrale aanpak tussen mensen, leven en ruimte. Vandaar mijn pay-off: Mensen - Leven - Ruimte

Staats-, bestuur en omgevingsrecht: dynamisch en nooit saai!

“Leg eens uit wat jou motiveert in jouw vakgebied”, vraag ik aan Marco. Hij haakt hierop in: "Als jurist heb ik altijd een sterke affiniteit gehad met het publieke domein. Hierin komt mijn wens om sociaal betrokken te zijn tot zijn recht. Mijn studie staats- en bestuursrecht, en daarna een stage in Antwerpen, hebben me goed voorbereid op de complexiteit van dit vakgebied. Ik wil de mens in elk proces op de eerste plaats zetten. Daarom is mijn werk als jurist en maatschappelijk adviseur dynamisch en nooit saai. Er zijn voortdurend nieuwe ontwikkelingen en projecten waar ik mijn expertise kan inzetten om de belangen van mensen te dienen."

"Mijn werk geeft mij veel voldoening, omdat ik een positieve bijdrage kan leveren aan de maatschappij." Marco Siecker

Terugblik: van mural, tot kerk en de Peel

Marco's adviesbureau is er voor maatschappelijke organisaties, particulieren, ondernemers en overheden. Hij vertelt verder: "Het speelveld voor mijn adviserende rol is dus zeer divers. Neem als voorbeeld het Aurora-project. Namens Wonen Limburg coördineerde ik de voorbereiding en uitvoering met Stichting Street Art voor het realiseren van een grote mural, voor én met de bewoners van Aurora. Een ander project waar ik met plezier aan terugdenk, was de herbestemming van de Sint Servatiuskerk in Vaesrade. Dit is een goed voorbeeld waar de inwoners en het kerkbestuur sámen in het gebouw een gemeenschapsruimte realiseerden. Andere voorbeelden zijn het businessplan van Hof Imstenrade, waar een woongemeenschap werd gecreëerd, en de ontwikkeling van een nieuw dorpshart in Vilt. Daarna heb ik als gebiedsregisseur met veel plezier aan IBA Parkstad mijn bijdrage geleverd. Dat gaf de economie, de omgeving én de samenleving een flinke impuls. Uit dergelijke opvallende opdrachten ontstaat vervolgens weer een spin-off. Op dit moment werk ik als omgevingsmanager en gebiedsregisseur voor het Waterschap Limburg aan verschillende projecten voor een betere waterhuishouding ten behoeve van de Peel. 

Dienstverlening aan overheden

Marco vertelt verder: "Eén van mijn eerste en grote uitdagingen als ondernemer, was de vraag van de gemeente Simpelveld. Zij wilden een nieuwe economische agenda opstellen. De gemeente wilde daarvoor een dialoog aangaan met lokale ondernemers. En dat past precies bij mijn filosofie: "Dialoog leidt tot actieve participatie". Daarvoor heb ik een proces bedacht en faciliteerde ik onder meer dialoogavonden. Er kwam een actieve agenda tot stand met actiepunten voor alle stakeholders."

"Het proces is van essentieel belang. Van daaruit ontstaan projecten die maatschappelijk gedragen worden." Marco Siecker

Meedenken met overheid en burger: Bureau Burgerkracht!

Marco kan zich goed verplaatsen in de leefwereld en motieven van de burger die initiatieven neemt en wil meebeslissen. “Een mooi voorbeeld is 'Bureau Burgerkracht!' in de gemeente Valkenburg. Deze gemeente vroeg Siecker Advies en Management om het proces te begeleiden om de burgerparticipatie te verankeren in de gemeentelijke organisatie: van raads- tot ambtelijk niveau. 'Bureau Burgerkracht!' werd geboren. Hierna schreef ik het programma voor burgerparticipatie en zelfsturing voor de gemeente Gulpen-Wittem. Het was voor mij weer een geweldige kans om bij te dragen aan die belangrijke maatschappelijke transitie! "

"Als bruggenbouwer tussen burger, overheid en andere stakeholders ben ik daar waar maatschappelijke veranderingen plaatsvinden" Marco Siecker 

Vooruitkijken op het volgende decennium

Welke uitdagingen en kansen ziet Marco in de komende 10 jaar? Marco: "Ik zie een toekomst waarin de samenleving zich steeds sneller zal ontwikkelen. De grootste uitdaging voor zowel de overheid, burgers en ondernemers is om bij te blijven en om te gaan met veranderingen. Kennis delen zal cruciaal zijn, net als het vermogen om snel en effectief te reageren op nieuwe situaties en behoeften. Daar wil ik actief aan blijven bijdragen."

Meer weten over Siecker Advies & Management?

Wil je meer weten over de diensten van Siecker Advies en Management en/of de projecten van de laatste tien jaar bekijken? Ga dan naar: projecten.