Nieuws

Extra water in de Peel door project Peelkanalen

In het Waterakkoord (WATAK) van 1994 zijn afspraken gemaakt tussen het Rijk en de waterschappen voor een goede verdeling van de aan- en afvoer van water vanuit de Maas. De laatste jaren is er niet genoeg water in de Peelregio tijdens de droge periodes in de zomer. Rijkswaterstaat gaat nu de wateraanvoer naar de Peelregio verhogen van 3,4 m³/s naar tenminste 5,4 m3/s. Dit gebeurt door aanpassing en groot onderhoud aan de Noordervaart.

Het water dat vanuit de Noordervaart komt wordt via het Kanaal van Deurne, de Helenavaart en het Peelkanaal over het gebied verdeeld. Om het water goed te verdelen en sturen, worden een gemaal en 18 stuwen aangepast of vervangen. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van het Groot Onderhoud Peelkanalen en zijn inmiddels afgerond. Tegelijkertijd wordt de waterhuishouding in het dorp Griendtsveen integraal aangepast. Zowel het particuliere stelsel als het gemeentelijke en waterschapsstelsel worden op orde gebracht.

Siecker Advies & Management verzorgt de gebiedsregie voor Waterschap Limburg en vult het omgevingsmanagement in voor het gehele project.