Projecten

Opdrachtgever

Diensten

Dorpsontwikkelingsplan Procesarchitectuur Moderator

Dorpsontwikkelingsplan Vilt

Vilt is een gehucht in gemeente Valkenburg aan de Geul. Het grenst aan Sibbe, Valkenburg en aan Berg, het hoort bij de parochie Berg. De bebouwing ligt bovenaan de Cauberg.

Een aantal boerderijen van mergel en huizen liggen langs de Rijksweg, aan de Geulgracht en aan de Sibberweg. Aan de weg naar Sibbe is een grote bakstenen carréboerderij met twee rondboog inrijpoorten. Van Vilt loopt door de heuvels een steile holle weg naar Valkenburg, lijkweg genoemd omdat hier vroeger de doden naar de kerk werden gedragen. Vilt is vooral bekend van de Heuvelland Vierdaagse, die ieder jaar in de omgeving van dit dorp wordt gelopen. Hieraan doen de laatste jaren ruim 4000 wandelaars mee.

(Bron: site gemeente Valkenburg a/d Geul)

Op basis van input uit bewonersavonden en themawerkgroepen is een integrale dorpsvisie gemaakt met een concreet projectenprogramma. 

SIECKER ADVIES & MANAGEMENT heeft samen met de inwoners van Vilt projecten, zoals het realiseren van een nieuw 'dorpshart' rondom gemeenschapshuis Cascade, bedacht. Het welbevinden en de sociale cohesie van de bewoners van Vilt is positief beïnvloed en gericht op de toekomst. 

SIECKER ADVIES & MANAGEMENT kan door actieve mensen, in samenspraak met alle betrokken partijen, in een toekomstgerichte visie Mensen, Leven en Ruime met elkaar verbinden.