Projecten

Opdrachtgever

Diensten

Procesbegeleider verbinden omgevingsmanager

Randweg N266 Nederweert

SIECKER ADVIES & MANAGEMENT heeft als procesbegeleider, verbinder en omgevingsmanager in opdracht van de gemeente Nederweert het proces bedacht en begeleid om een 2ealternatief uit te werken voor de randweg N266 Nederweert (onderdeel van het Mobiliteitsplan Limburg) in afstemming en communicatie met Provincie Limburg. Inhoudsdeskundigen zijn gekoppeld aan gebiedsdeskundigen van de lokale omgeving, Een andere kijk op een traditionele verkeersoplossing en deze vertaald naar een integrale maatschappelijke gebiedsopgave.

SIECKER ADVIES & MANAGEMENT heeft samen met Rho Adviseurs in november 2018 een werksessie georganiseerd en geleid tussen Provinciale Staten en de gemeenteraad van Nederweert om de procesresultaten te presenteren. Focus op gezamenlijk belang en gezamenlijke voordelen, het meenemen van contra-argumenten zorgt ervoor dat alle aspecten van ruimtelijke ontwikkeling (duurzaamheid) geïmplementeerd worden.