Projecten

Opdrachtgever

Diensten

Procesbegeleider Verbinden Communicatie Burgerparticipatie

buitengewoon buitengebied eijsden-margraten

SIECKER ADVIES & MANAGEMENT (2018 - 2019) is procesbegeleider van Buitengewoon Buitengebied Eijsden-Margraten. Om inzicht en bewustwording bij de betrokkenen te vergroten, is eerst geïnventariseerd bij een zo breed mogelijke groep mensen, wat zij belangrijk vinden voor het buitengebied. Wat ze wel en wat ze niet willen en op welke plek. Dit proces is essentieel om te komen tot kernwaarden en uiteindelijke visievorming. 

Buitengewoon Buitengebied is immers de kapstok voor diverse thema’s binnen de gemeente, denk aan landschap, wonen en werken, verkeer, vervoer, recreatie. Voorbeelden van projecten zijn Gebiedsvisie Middenterras, Fietspad Trambaanroute, Vitale Fruitteelt, Hefboomprojecten, Nationaal Landschap en eventuele aanvraag UNESCO status. 

SIECKER ADVIES & MANAGEMENT coördineert en vult samen met de raads- en commissieleden én bewoners op een interactieve manier de te volgen (communicatie)strategie in ofwel plan de campagne. Belangrijk om draagvlak te creëren voor zowel de stakeholders (overheid en belangengroeperingen) en de shareholders (alle inwoners en eindgebruikers).

Zo kan het Buitengewoon Buitengebied met respect voor het landschap toekomstbestendig gemaakt worden op het gebied van economie, milieu en duurzaamheid. De politieke en de maatschappelijke gevoeligheid is groot, het grijpt in op de directe werk- en leefomgeving. Om het beleid succesvol te maken zijn partners nodig. De afzender is de gemeente bijgestaan door externe bureaus.

De communicatie verloopt via informatiebijeenkomsten, (digitale) interactieve sessies, website Buitengewoon Buitengebied, sociale media, digitale nieuwsbrief en publicaties in weekbladen. Omdat het en meerjarenproject is, is om de eigenheid en de herkenbaarheid te vergroten een eigen huisstijl (logo, taalgebruik) ontwikkeld.