Projecten

Opdrachtgever

Diensten

Procesbegeleiding Economisch beleid Communicatie

Lokaal economisch beleid Simpelveld

SIECKER ADVIES & MANAGEMENT heeft voor de gemeente Simpelveld (2014 - 2015) lokaal economisch beleid ontwikkeld om het leefklimaat op wijk- en buurtniveau te verbeteren. 

Door SIECKER ADVIES & MANAGEMENT is een processamenhang gecreëerd tussen randvoorwaarden en het stimuleren van bedrijvigheid met toekomstperspectief. Denk aan een positief ondernemersklimaat, aantrekkelijke bedrijfslocaties, optimale voorwaarden voor kleinschalige bedrijvigheid in het centrum en woongebieden. Goede verbindingen en infrastructuur zijn essentieel. 


Belangrijk is ook de aanhaking met de agrarische sector, horeca, retail, dienstverlening en industrie. Het ontwikkelen van ondersteunende projecten op het gebied van toerisme & recreatie, cultuur & cultuurhistorie (erfgoed), nieuwe energie, bevordert het wonen en de leefbaarheid in Simpelveld. 

SIECKER ADVIES & MANAGEMENT heeft door de integrale aanpak van het proces tevens de kansen op het gebied van IBA-Parkstad verkend (zie IBA Parkstad).