Projecten

Opdrachtgever

Diensten

Gebiedsregie Programmamanagement Procesbegeleiding Uitvoering

gebiedsregisseur iba-parkstad

IBA is de afkorting van InternationaleBau Ausstellung, een Duitse afkorting. Na de tweede Wereldoorlog moest bijna alles opnieuw opgebouwd worden. De economie (werkgelegenheid/handel), de omgeving (ruimte) en zeker de mensen (samenleving), hadden een flinke impuls nodig om weer een mooie toekomst tegemoet te gaan. Ausstellung betekent tentoonstelling. Men wilde iedereen ook letterlijk laten zien dat men op de goede weg was (oude fabrieken kregen nieuwe functies).

IBA Parkstad is in oktober 2013 van start gegaan en 2020 is een belangrijk expositiejaar. Dezelfde aanpak en injectie zijn ingezet om Parkstad terug te laten groeien naar een aantrekkelijk woon- en werkgebied, waar cultuur en natuur met elkaar in evenwicht zijn. Door letterlijk het PARK (groen, natuur) te verbinden met de STAD (hergebruik stedelijk gebied), willen jongeren weer graag blijven wonen in de regio. Woningen, winkel-, kantoorruimtes, schoolgebouwen, kerken en kloosters krijgen nieuwe bestemmingen en dit zorgt voor groei, bloei en dynamiek. 

SIECKER ADVIES & MANAGEMENT heeft de coördinatie en regie van projecten op het gebied van wonen, erfgoed, sociaal en duurzaamheid mogen begeleiden. Zowel op inhoudelijk, financieel en inzichtelijk vlak. Vooral dat laatste is belangrijk om de voortgang te bewaken en te beheersen. Geen papieren tijgers, maar realistische projecten. Planning, fasering, bijsturen van de concrete uitvoering is een must om dit alles goed te begeleiden. 

Er wordt door SIECKER ADVIES & MANAGEMENT niet alleen gekeken naar de (financiële) randvoorwaarden, het stedenbouwkundig ontwerp, maar ook een communicatieplan met bijbehorende communicatiekalender opgesteld om het geheel niet alleen behap-, maar ook tastbaar te maken en te behouden. 

SIECKER ADVIES & MANAGEMENT stevent met IBA Parkstad vol vertrouwen af op de daadwerkelijke Ausstellung/tentoonstelling.