Projecten

Opdrachtgever

Diensten

Procesmanagement Stakeholdersanalyse Burgerparticipatie Uitvoeringsplan Procesplan

'waarde van water'

SIECKER ADVIES & MANAGEMENT was procesadviseur voor Waterschap Peel en Maas in opdracht van DUCOT Engineering & Advies.

Binnen de waterketen Limburg - gemeenten, waterschappen (WML) en Provincie - wil men een gezamenlijke stimuleringsregeling voor het particulier afkoppelen van regenwater van het riool.

In samenwerking met Theo Derksen (Photography & Storytelling) heeft SIECKER ADVIES & MANAGEMENT een communicatie- en burgerparticipatieplan opgesteld. 

Voor het succes van de stimuleringsregeling is het belangrijk mensen te bereiken en bewustwording en actiebereidheid creëren. SIECKER ADVIES & MANAGEMENT overziet de verschillende rollen en de belangen van alle deelnemers. Belangrijk is de storytelling via internet, dagbladen, flyers en zeker ook persoonlijk contact door info-avonden. Het kost tijd, aandacht en expertise om tot een goede en duurzame invulling te komen. Medewerking en in beweging komen, mag lonend zijn. Met andere woorden: iemand die door eigen inzet tot afkoppelen van het regenwater komt (installeren van een regenwaterinfiltratiesysteem in de bodem bijvoorbeeld), mag daar iets aan overhouden. Dit betekent een extra verbetering van de directe leefomgeving (buurtgebonden).